Avtalsvillkor

Allmänt

mobair.se är en marknadsplats för Mobair Oy. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller då konsument/företaget (”Kunden”) gör en beställning via webbplatsen. Till villkoren ingår också tjänster och produkter som Mobair Oy förmedlar. Mobair Oy behåller rätten att ändra villkoren utan förhandsanmälan. Till beställningar tillämpas villkoren som är i kraft vid beställningen. Villkoren kan läsas från mobair.se.

Kunden och datasäkerheten

Mobair Oy hälsar välkomna alla privata personer och företag. I handelsförbindelsen följs lämplig Finsk- och EU- lagstiftning gällande konsumentförsäljning, marknadsföring och reklamer. I handelsförbindelsen mellan ett företag och Mobair Oy följs de här avtalsvillkorna och den finska Köplagen.

Kunden är förpliktigat att ge fullständiga kontaktuppgifter. Av en privat person krävs minst namn, adress, telefonnummer och möjligtvis också e-postadress. Av ett företag krävs det namn av en kontaktperson, telefonnummer, e-postadress, FO-nummer (eller VAT-nummer), postadress, vid behov också debiteringsadress.

Kunduppgifterna är sparade i Mobair Oy:s kundregister. Kundregisteruppgifterna används till att bibehålla kundkontakten.

Priserna

Priserna innehåller moms och leveransen om ingenting annat har nämnts. Om det finns tydliga pris- fel i prislistan och det kan anses att Kunden har förstått att felet existerar, produkten säljs inte till tydligt lägre pris.

Vi kontrollerar priserna vid behandlingstidpunkten. Om priserna går ner, vi korrigerar priserna i Kundens öppna beställning. Om priserna stiger före leverering av produkterna, vi levererar dem med det ursprungliga priset.

Uträknade leveranstider är beräknade från tidtabellerna som importörer och tillverkarna har gett. Mobair Oy eller leverantörer är inte ansvariga för de oförutsägbara fördröjningarna som är oberoende av Mobair Oy:s verksamhet.

Mobair Oy bibehåller rättigheten att inte sälja produkterna i stora partier. Mobair Oy säljer inte till vidareförsäljning.

Leveransen

Leveransen sker huvudsakligen via PostNord. Fraktpriset ingår i priserna.

Behandlingen av den färdiga beställningen syftas till att göras inom 24 h från mottagningen av beställningen. Med en färdig beställning menas beställningen, vars alla produkter finns i vårt lager och reserverade till beställningen och betalningssättet till beställningen är godkänt.

Mobair Oy är inte förpliktigat att reservera andra produkter från samma beställning till Kunden, om tillgängligheten av någon produkt är dålig, eller dess leverans skall försena på grund av orsakerna oberoende av Mobair Oy:s verksamhet. Konsumenten kan då någondera bekräfta en utestående beställning eller annullera order. Postavgifterna till en utestående beställning enligt prislistan i kraft. Man kan reservera produkterna i beställningen högst 7 dagar varefter beställningen annulleras om Kunden har inte valt utestående order enligt Mobair Oy:s villkor.

Betalningssätt

  • Stripe (Visa, Mastercard, American Express)
  • GloBee (Monero)

Ångerrätt

Mobair Oy bjuder åt sina Kunder en ångerrätt på 14 dagar. Mobair Oy ansvarar för kostnaderna av returnering av produkterna.

Vi rekommenderar att Ni tar hand om produkten och tillbehör i leveransen, anvisningar och naturligtvis om produktförpackningen, tills Ni har bestämt att hålla produkten. Om Kunden har tagit produkten ur förpackningen och dess värde har minskat, enligt lagstiftningen ansvarar Kunden för värdeminskningen av varan.

Vi ber Er att förvara alla papper över returnering av produkten, tills Ni har fått information över mottagning av produkterna från Mobair Oy.

Alla produkter som skall returneras bör förpackas noggrant.

Garanti, tekniskt stöd, ansvaret över tekniska fel

Alla produkter har garantitid ett år (1 år) beräknat från mottagningsdatumet. Garanti täcker huvudsakligen enbart produktions- och materialfelen i en produkt.

Estimerad monterings-tid är ungefär 10 – 15 vardagar.

Om monteringen är beställt klart utan en orsak, alla kostnader till monteringsbesök skall Kunden stå för. Mobair Oy är inte ansvarig för de felen som Kunden har orsakat till produkten. Som kostnaderna till en montering utan orsak kan anses vara kostnaderna av en monterings-firma och kostnaderna som har fallit till Mobair Oy.

Vår montering bevarar produkterna tre (3) månaderna efter anmälan över fullgjort montering/arbete har nått Kunden. Efter det återvinnas produkterna (Lag om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats).

Mobair Oy ansvarar för lagstadgat ansvar över produktfelen, om garantitiden har gått ut eller garantin har inte låtits. Mera info via e-post info@mobair.se.

Reklamation

Vid returnering av produkt eller vid reklamation Kunden är förpliktigat at visa ett bevis över köpet, ett kvitto eller något annat bevis över köpeplatsen och tiden. Mobair Oy håller rätten att inkasso från Kunden de kostnaderna som uppkommer från sökning av Kundens kvitto.

Reklamationerna bör vara skriftiga. En fri formulerat reklamation kan skickas per e-post till adressen info@mobair.se. Man har också en möjlighet att lämna in kundrespons eller fylla i en reklamationsform på websidan.

Tvistlösningsorgan: Konsumenten kan hänskjuta oenighet-ärendet från dessa kontrakt till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för avgörande. Oenigheterna behandlas i Mobair Oy:s hemplatsens tingsrätt.

Ombudsmannens kostnader skall inte betalas för, för att Konsumentrådgivning och konsumentverket bjuder kostnadsfritt hjälp till att lösa ut oenigheterna.

https://ec.europa.eu/odr